popup

kulcsszavak:

Fertőhomok Szent Anna templom

Története. A falu első temploma 1729-ben épült. Az idők folyamán romossá váló, szűk épületet 1900-ban lebontották. Az új templom 1901-ben készült el Ullein József soproni építész tervei alapján. A templom leírása: neoromán stílusú, egyhajós, egytornyos épület. A toronyba 1908-ban három harang került (Szt. Anna, Szűz Mária és Szt. József tiszteletére), melyek Aradon készültek. Az I. világháborúban kettőt rekviráltak. Később, 1923-ban a lélekharangot a soproni Seltenhofer cégnél pótolták.

Külső. A templom bejárata fölötti tábla az építésnek állít emléket a következő felirattal: „Isten dicsőségére, / Szent Anna tiszteletére / emelte Homok község / 1901.” Belső. A templom belső kifestését 1929-ben a szombathelyi Heckenast János végezte. A mennyezetet négy seccokép díszít: 1. Az utolsó vacsora. 2. Patrona Hungariae. 3. Jézus megkeresztelése. 4. Jézus az Olajfák hegyén. A berendezés 1901-ből való. A főoltárt Szt. Anna tiszteletére emelték. A központi helyen Szt. Anna és a kis Mária terralitszobra látható. Oldalt egy-egy álló angyal foglal helyet.

A bal oldali mellékoltáron Szt. József tartja karjában a Kisjézust. A jobb oldalin Jézus Szent Szíve-szobor látható. Az oltárokat a szószékkel együtt a Rétay és Benedek budapesti oltárépítő cég készítette. Az orgona Peppert Nándor szombathelyi orgonaépítő alkotása, ugyancsak 1901-ből.

Szobrok. Fából készült a régi templomból való barokk Madonna-szobor és az Alleluja-szobor. Terralitszobrok az északi és a déli falon: Lisieux-i Szt. Teréz, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Szt. Imre herceg, Szt. István király, Árpád-házi Szt. Margit és Szt. Erzsébet, a karzat alatt pedig Páduai Szt. Antal.

Képek. A sekrestye bejárata fölött elhelyezett Szt. Flórián-kép az 1930-as tűzvésznek állít emléket, dr. Wosinszky János alkotása. A baloldali oldalfalon kapott helyet a régi templom oltárképe (Szt. Anna és Joachim Máriával). Tóth Ágoston, a későbbi földrajztudós munkája 1855-ből.

Az északi falon látható az I. és a II. világháborús fertőhomoki hősök emléktáblája.

A templom belső felújítására (festés, aranyozás) 1995-ben került sor. Ekkor készült el a szembemiséző oltár, Kovács György munkája. 2000–2001 között megtörtént a külső renoválás és a toronyóra felszerelése.

A templom bejárata mellett balról áll Páduai Szt. Antal szobra (1748 körül), jobbra pedig az 2009-ben emelt Magyarok Nagyasszonya-szobor, Kovács György alkotása.


Egyházközség

Akik az "Úr házáért" buzgólkodnak

bővebben...

Programok, események

"Minden szív áldja az Urat!"

bővebben...

Templom képek

"Íme az Isten hajléka az emberek között..."

képgaléria

történelmi képtár

A múlt tisztelete megbecsülésre tanítja a jelent!

bővebben...