popup

kulcsszavak:

Kenyérszentelés


„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.” - minden nap imádkozzuk a legszentebb imádságban, a Miatyánkban.

Templomunkban immár hagyományossá vált, hogy Szent István király ünnepén a szentmise keretében Ferenc atya megszenteli és megáldja a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret.

A kenyér az ember számára az életet, a megélhetést, az otthont jelenti.

A nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekapcsolódásának. Ezért a hívek könyörgésében kértük az Urat, hogy áldja meg népünk szorgalmas munkáját, hogy békében, jólétben, és országunkban mindenki emberhez méltóan élhessen.

A szentmise befejező áldása után szétosztásra kerül a felszeletelt kenyér. A jelenlévők vihetnek haza egy darabkát a kedves családtagjaiknak is.

Köszönjük Horváth Sándornak, a Fertőszentmiklósi Horváth Pékség KFT által készített, és évek óta felajánlott kenyeret.

„Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! Áldd meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk; és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
 Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen.”
Képeinken a hegykői új kenyér szentelése, a csodás nemzeti színű kompozícióval díszített oltár látható, és fotók megtekinthetőek a hidegségi templom ünnepi alkalomra mezei virágcsokorral ékesített oltáráról, és szobrairól. Köszönjük a hidegségi hívek számára felajánlott kenyeret Németh Gyula fertőszéplaki pékmesternek. Köszönet mindazok munkájáért, akik templomainkat az ünnepi alkalmakhoz  díszbe öltöztetik!