popup

kulcsszavak:

Bemutatás

Célkitűzések

Kultúra

Társadalom

Szociális gondoskodás

Tájékozódás a világban

Felelősséggel a világban

Biztonságban a világban

- Ifjúsági szabadidős tevékenység.

- Klub-foglalkozások szervezése.

   Ismeretterjesztő, tájékoztató filmvetítések, filmklub

- Néphagyományok ápolása, átörökítése.

   Hagyományőrző táborok, foglalkozások.

- Ismeretgyarapító, tájékoztató, felkészítő kurzusok.

- Fórumok szervezése az új évezred ifjúságáért.

   Fiatalok szellemi, lelki erkölcsi életének formálása

- Tehetségkutatás és gondozás, alkotások bemutatása.

- Közösségteremtés: szűkebb, tágabb természeti értékeink felfedezése

- Előadások, képzések

-   házasság és család

-   gyermeknevelés

-   közösségi integráció

-   önnevelés

-   közösségi élet

-   munka és etika

-   társadalmi élet alapkérdései

-   múltunk, jelenünk, jövőnk

-   egészséges életmód (testi, lelki egészség)

- Nemzetközi kapcsolatok

- Csereüdültetés

- Családi napok szervezése

- Ünnepek és a köréjük tartozó szokások felelevenítése, megszervezése

- Segítő gondoskodás a községben élő magányos emberekről.

- Generációk együttélése

- Közösségi foglalkozások időseknek.

- Előadás, képzés felkészítés az öregkorra.

- Idős otthon létrehozása.

-         napközis összejövetelek

-         tapasztalatok átadása

-         időskorban aktívan

- „Szociális háló” létrehozása, működtetése.