popup

kulcsszavak:

Testületi tagok

Név

beosztás

Biacsics Zoltán

testületi tag

Csenár Jánosné

számvizsgáló

Dr Reisner Ferenc

egyházi elnök

Horváth Dénes

sekrestyés

Kelemen Ernőné

pénztáros

Kertész Zoltán

templomatya

Kóczán Alajos

alelnök

Nyikos János
testületi tag

Ratatics Tibor

testületi tag

Som János

számvizsgáló

Szigeti József

testületi tag

 Zsirai Alajosné
  jegyző