popup

kulcsszavak:

Szent András búcsú, Szent Jakab kápolna megáldása

November 27. Advent első vasárnapja emlékezetes marad minden hidegségi számára. A Szent András napi ünnepi szentmisét Ferenc atya és Szuchentrunk József atya mutatták be. Hegykőről, Fertőhomokról, Sopronkövesdről, Nagylózsról gyalog indultak hozzánk zarándoktársaink, hogy együtt ünnepeljünk. Ezután együtt, énekszóval ajkunkon vonultunk át a község toronyhegyi határához,  ahol az új Zarándokkápolna - a Közép-Európán átívelő  Mária út részeként - felépült. Az ünnepi beszédek és  a  hegykői Szent Mihály templom  kórusának műsora után Ferenc Atya megáldotta a kápolnát.

Benned bizakodó Ábrahám szolgád minden lépését oltalmazó kezed segítette. Te Izrael fiait száraz ösvényen vezetted át a Vörös tengeren. A csillag által jelezted a napkeleti bölcseknek a Fiadhoz vezető utat.
Kérünk áldd + meg ezt a zarándokkápolnát és mindazokat akik ezen a helyen útjuk során megpihennek és segítségül hívják a Te nevedet.
Kísérj minket is zarándok életünk útján, hogy Szent Jakab és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását és pártfogását élvezve le ne térjünk soha a krisztusi élet útjáról, amely hozzád az atyai házba vezérel bennünket.
Növeld hitünket, erősítsd reményünket és újítsd meg szeretetünket. Óvj meg minket minden veszedelemtől és szabadíts meg minden szerencsétlenségtől. Segíts bennünket sikeresen célba érnünk, hogy otthonra találjunk Nálad. Engedd, hogy földi zarándoklásunk végén örök célunkat is elnyerjük! Erre kérünk most Téged, Fiad Jézus Krisztus által. Ámen

Kívánjuk minden hidegségi lakosnak és zarándoktársainknak akiket erre vezet az útjuk,
örömmel álljanak itt meg és találjanak nyugalmat a kis kápolnánál.

Indulj az úton, előre nézz, Nem tántoríthat ezernyi vész.
Életed útját végig kell járni, És az út végén Jézus fog várni!
Ha néha gondok csüggesztenek, Bátran előre, fel a fejed!
Gyalog kell járni, nem lehet szállni, De az út végén Jézus fog várni.
Szeresd a társad, segítsd meg őt, Ne hagyd a porban a csüggedőt!
Ezen az úton együtt kell járni, És az út végén Jézus fog várni. Istenünk!