popup

kulcsszavak:

Bemutatás

Jellege: háromhajós, egytornyos, újromán épület. Tornyában három harang (Szent Anna, Szent Mihály tiszteletére és a lélekharang) lakik.

Berendezése részben 1901-ből, részben 1908-ból való. A régi templomból három szobor maradt meg: egy barokk angyal, valamint a népies barokk stílusú Madonna és az Ég királynője. Nagy értéket képvisel a templom 15. századi kelyhe.

A templom belső kifestése Prokop Péter pap-festőművész nevéhez fűződik. Öt freskója 1956-ban készült el. A szentély közepén Szent Mihály arkangyalt festette meg, aki legyőzi a Sátánt. A szentély bal oldalán a Megtestesülés titkát foglalta egy kompozícióba: az Angyali üdvözletet, Jézus születését és az Utolsó vacsorát. A szentély jobb oldalán kapott helyet a Megváltás titka: a Keresztre feszítés, Ádám és Éva bűnbeesése a gonoszságot jelképező kígyóval és a kivont kardú angyallal, majd a Feltámadás, végül pedig az Egyház születése témájával. A bal oldali mellékoltár fölött a Világ királynője látható, amint széttapossa a kígyó fejét, alatta hegykői falurészlet jelenik meg. A jobboldali mellékoltár fölé az Irgalmas Jézus került. A stációképek szintén az ő alkotásai (1976). A főoltár a soproni Mechle-műhelyben készült. Központi helyét Szent Mihály szobra foglalja el, a mellékszobrok Szent Istvánt és Szent László királyt ábrázolják. A mellékoltárokat 1908-ban a soproni Abperl Gusztáv faragta. A jobb oldali főszobra a lourdes-i Szűz Mária, mellékszobrai Szent Joachim és Szent Anna. A bal oldali mellékoltárt Jézus Szíve tiszteletére emelték, Szent József és Szent Imre mellékszobraival. A szószék fertőrákosi kőből készült. A márvány keresztelőkút bronz rátétjén a Szentlélek jelenik meg galamb formájában. A templom színes ólomüveg-ablakai a magyar szenteket és boldogokat ábrázolják. Alkotójuk Árkayné Sztehló Lili (1958). A szentély két üvegablakáról a település két fogadott ünnepének a szentje, Szent Vendel és Szent Sebestyén tekint le. A hajó bal oldalán (elölről nézve) a következő szentek láthatók: Gizella, István, László, Erzsébet és Assziszi Szent Klára, Szent Ferenc. Jobb oldalt Szent Margit, Imre, Gellért, Kinga, Boldog Csáki Mór és Szent Erzsébet kapott helyett.