popup

kulcsszavak:

Rózsafüzér csoportok

A rózsafüzér kialakulása régi időkbe - a 12. századig - nyúlik vissza.1480-tól kezdve biztos adataink vannak, hogy a keresztények a 15 titok segítségével elmélkedtek Jézus életéről, szenvedéséről és megdicsőüléséről. A hagyomány Szent Domonkos nevéhez fűzi, s az bizonyos, hogy a domonkos rendi szerzetesek voltak a leglelkesebb terjesztői, nyomukban vált népi ájtatossággá. IV. Sixtus pápa fogadta el az egész egyház imádságának.

Társulások alakítása a jezsuitákhoz fűződik: tevékenységük révén az egész világon népszerű lett ez az imamód. A rózsafüzért (szentolvasót) imádkozó ember Mária helyzetéből és szemszögéből - valamint az ő segítségével - igyekszik behatolni az örömhír legfontosabb titkaiba. A népi zsolozsmának is nevezett imaforma igen alkalmas a folyton ismétlődő imaszöveg hátterében való elmélkedésre. II. János Pál pápa is lelkes híve és gyakorlója a rózsafüzérnek: a Vatikáni Rádió esténként sugározza ezt az imát latin nyelven. 

A  közösség abból áll, hogy 15-15 ember alkot egy-egy koszorút, akik egy hónapon keresztül naponta elimádkozzák magukban (bárhol, bármikor) azt a tizedet, amiben a hónap első vasárnapján megállapodtak, s így együtt "fonnak" egy teljes fűzért. A hónap elteltével "titkot cserélnek" (azaz egy-egy titkot ábrázoló szentképet). A vezető (koszorúfő) irányításával. Ez történhet húzással, vagy egyszerűen előbbre lépnek eggyel. Egy-egy plébánián a társulat tagjai alkotják a szervezett imahátteret, mely az egész közösség erőforrása. 

         Nálunk 14 koszorú imádkozik.

Időnként szentmisét is mondatnak a társulat szándékára, szentségimádási napjainkon imaórát tartanak.

 

Mindenkit szeretnék biztatni: nem nagy feladat, pár perc mindössze egy tized elmondása, s milyen nagyszerű dolog, hogy ezekből az "egy szál rózsákból" naponta friss koszorúk fonódnak mindannyiunk javára!


Rózsafüzér csoport neve            tagok létszáma

 

 • Hajnali szép Csillag                         15
 • Szomorúak vigasztalója                   13
 • Jó tanács Anyja                                9
 • Igazság tükre                                  26
 • Bölcsesség széke                             11
 • Örömünk oka                                 12
 • Titkos értelmű rózsa                         4
 • Mennyország ajtaja                         12
 • Szomorúak vigasztalója                   12
 • Keresztények segítsége                    10
 • Mennybe felvett királyné                 10
 • Béke királynéja                               14
 • Szentolvasó királynéja                     13
 • Magyarok Nagyasszonya                 10 

Rózsafüzéres bokorhoz 2011. január 1-én 175 fő tartozott, de sajnos 4-en elköltöztek a másvilágra, így az imában résztvevők száma jelen pillanatban 171 fő.