popup

kulcsszavak:

Egyházi szertartások

Keresztelés

Szükséges adatok, iratok:

-  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, a választott védőszent neve
-  a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme, házasságkötésük helye, ideje, a szülők keresztelési  engedélye a lakóhelyük szerinti plébániától
-  a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolása a lakóhelyük szerinti plébániától.

Keresztszülői tudnivalók: keresztszülő kizárólag római- ill. görög katolikus vallásúnak keresztelt, egyedülálló esetében bérmált, házas esetében szentségi házasságban élő, egyházfenntartó személy lehet. Más keresztény vallású (ev., ref. stb.) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.
A keresztelési szándékot a szülő jelentheti be a plébániahivatalban.

Házasságkötés (esketés)

Szükséges adatok, iratok:

-  jegyesek neve, vallása, lakcíme
-  születési és keresztelési adataik
-  szüleik neve, vallása, lakcíme
-  tanúk neve, vallása, lakcíme, igazolás a lakcím szerinti illetékes plébániáról, hogy tanú  tisztséget betölthet
-  telefonszám, e-mail cím
-  esküvő időpontja

Az anyakönyvezéshez szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő:

-  Ha mindkét jegyes római katolikus vallású: keresztleveleik másolatait kell beszerezniük a keresztelési plébániákon, amelyek 3 hónapnál ne legyenek régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest. Majd kérjék ki a lakóhelyük szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt. Ha valamelyikük plébániánk területén lakik, természetesen nincs szükség ilyen engedélyre. Ha nem plébániánkon történik a jegyes oktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó igazolást.
-  Ha az egyik jegyes keresztény, de nem római katolikus vallású: a nem római katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről. A jegyes oktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)
-  Ha az egyik jegyes nem keresztény vallású, vagy kereszteletlen: a jegyes oktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, és azt mellékelve az Egyházi Hatóságtól engedélyt kér a házasságkötéshez. Az engedély beszerzésének időszükségletét – kb. 1 hónap - figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)

Temetés

Szükséges iratok, adatok:

-  az elhunyt neve, vallása
-  születési helye és ideje
-  házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
-  pontos lakcíme
-  részesült-e halála előtt a betegek szentségében?
-  a haláleset helye, ideje
-  a halál oka
-  a temetés pontos időpontja
-  koporsós, vagy urnás temetés
-  igazolás, vagy nyugta, ha az egyházi hozzájárulást más egyházközségben fizette
-  a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma

Betegellátás

A családtagok kötelessége és felelőssége, hogy idős vagy beteg hozzátartozójukhoz még elhalálozásuk előtt papok hívjanak, hogy a betegek szentségében, a szentgyónásban és a szentáldozásban részesüljenek. Ennek elmulasztása a családtagok lelkiismeretét terheli. Kérjük a családokat, hogy a lelki segítségnyújtás ezen formáját ne tagadják meg a halálhoz közeledő szeretteiktől! Hálásan köszönjük, ha erre is kiterjed figyelmük!Egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó)

Az egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó) összege 2015. január 1-től:
- keresőknek és
nyugdíjasoknak : 4.500,-/fő/évKeresztlevél.doc2017-11-18 12:46:2767.5 KBletöltés
Kereszteléshez szükséges adatok.doc2017-11-18 12:07:3842.5 KBletöltés
Elbocsátó.doc2017-11-18 12:46:4573.5 KBletöltés
Bérmáláshoz szükséges adatok igazolása.doc2017-11-18 12:47:2024.5 KBletöltés